Despre site     |     Evenimente     |     Contact

REȚELE CIBERNETICEReţelele cibernetice sunt ansambluri de sisteme de calcul interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţii (cablu coaxial, fibră optică, linie telefonică, ghid de unde) în scopul utilizării în comun de către mai mulţi utilizatori a tuturor resurselor fizice, logice (software de bază şi aplicaţii) şi informaţionale (baze de date, fişiere), asociate sistemelor de calcul din reţea.


În realizarea unei reţele cibernetice se disting mai multe etape:
alegerea topologiei, a suporturilor de transmisie şi a hardware-ului;
instalarea hardware-ului şi a sistemului de operare în reţea;
configurarea sistemului şi încarcarea aplicaţiilor;
organizarea activităţii de administrare a reţelei.


În diferenţierea reţelelor sunt importante două criterii:
tehnologia de transmisie;
scara la care operează reţeaua.


Din punct de vedere al tehnologiei de transmisie sunt două tipuri:
reţele punct la punct;
reţele cu difuzare.


Din punct de vedere al scării la care opereaza reţeaua se întâlnesc:
retele locale ( LAN - Local Area Network);
retele metropolitane ( MAN - Metropolitan Area Network);
retele larg raspândite geografic ( WAN - Wide Area Network).